Đam mỹ rì-viuuuu.

Đây là những phim đam mỹ (zai với zai êu nhao) mà mình sẽ rì-viu, bằng tiếng anh hoặc tiếng việt, hoặc cả hai luôn. Mong được sự ủng hộ và yêu thích từ mọi người. Ây da, năm 2016 là năm bùng nổ đam mỹ đó nhaaaaa các hủ babe…. moamoahaha :v

Bạn nào không quen với thể loại này, các bạn cứ ngó lơ nhé. Thank you xD

  1. Số 10 Phố Yên Đại Tà. (123456) 7 8 9 10

12321513_273997619599198_746466752799653396_n-470x264

  1. Like Love 1-2 (Tựa như tình yêu hay Cậu là nam tớ vẫn yêu)
  2. BrokeBack Mountain (the best Gay film I have ever seen)
  3. Bạch dạ (Hàn Quốc)
  4. Make it right. (Thái)
  5. Kill your darlings (2013)

kill_your_darlings_2013_film_poster_krokidas_daniel_radcliffe_hot_nude_naked_poet_allen_ginsberg_dane_dehaan_lucien_carr_michael_hall_kammerer_jack_huston_ben_foster_borroughs_gay_kiss_sex_scene_bed_room_wall_s

Đây là những phim đam mỹ (zai với zai êu nhao) mà mình sẽ rì-viu, bằng tiếng anh hoặc tiếng việt, hoặc cả hai luôn. Mong được sự ủng hộ và yêu thích từ mọi người. Ây da, năm 2016 là năm bùng nổ đam mỹ đó nhaaaaa các hủ babe…. moamoahaha :v

#anDrea