No one except you.

image

Draco malfoy x Harry Potter

Pairing: Drarry

Author: T.H.Simon (me)

Disclaimr: Harry Potter belong to J.K Rowling, all the coppyringhts associated with Harry Potter belongs to me. Only the ideas contained within this story is the proprety of me. No profit is being made by the writer of the story.

Gerne: Romance, 18+

Background: In this story, Draco is somehow very hot, which makes girls crazy because of him…

But… :v

.

-“Xôi thịt” hơi bị nặng a~ Nhưng mà Simon viết bằng tiếng anh :3 Có sai sót gì mong mọi người chỉ dẫn. Mọi người tạt ngang thì bấm vào đọc… :v tiếng anh của mình cũng không cao siêu thần thánh gì đâu.

—-o—-

Tiếp tục đọc